Login | Register
Lost Password

A password will be emailed to you.

 

Reviews / พ.ศ. 2522

 1. ลูกทาส

  ในปี พ.ศ. 2428 เป็นเรื่องราวของ แก้ว ทาสในเรือนของพระยาไชยากร เขาพยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจะพ้นสภาพการเป็นทาส ในยุคแห่งกระบวนการเลิกทาสในสมัยของพระปิยะมหาราช (รัชกาลที่ 5) ในราชวงศ์จักรีที่เริ่มมีการประกาศเลิกทาสและเกษียณอายุลุกทาสในแต่ละช่วงอายุ หากแต่นายเงินของแก้วนั้นไม่ยอมให้ความเป็นไทแก่บรรดาเหล่าทาสในครอบครอง แก้วจึงดิ้นรนและไข่วคว้าอิสรภาพที่เขาสมควรได้ ขณะเดียวกันก็ใฝ่หาความรู้ เพื่อการทำงานหลังจากเป็นไท เพื่อยกฐานะของตนเองขึ้นมาให้ทัดเทียมกับคุณน้ำทิพย์ หญิงสาวสูงศักดิ์ที่เป็นแรงใจให้เขามาตลอด ฉายที่โรงภาพยนตร์แกรนด์-แอมบาสเดอร์

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. 35 กะรัต

  35 กะรัต

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. กามเทพหลงทาง

  กามเทพหลงทาง

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. ในม่านเมฆ

  ในม่านเมฆ

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. แผ่นดินเถื่อน

  แผ่นดินเถื่อน

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. มัจจุราชผู้น่ารัก

  มัจจุราชผู้น่ารัก

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. ไผ่แดง

  ไผ่แดง เป็นเรื่องราวของสมภารกร่าง พระเจ้าอาวาสวัดไผ่แดง ผู้ครองตัวเป็นสมณเพศในร่มเงาศาสนา แต่ก็ยังหลงเหลือสิ่งที่เรียกว่า กิเลส เนื่องจากยังไม่หลุดพ้นจากวังวนที่วุ่นวายในโลกียะ ในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จึงเป็นที่มาของเสียงในใจจาก พระประธานิ เสมือนการถ่วงดุลความคิดขั้วตรงข้าม 2 ขั้ว ที่ตอบโต้กันในจิตของคนๆเดียว ผู้อื่นมิได้ล่วงรู้ ด้วยวัฒนธรรมชาวบ้านกับวัดซึ่งผูกพันใกล้ชิดกัน สมภาร จึงเป้นหลักพักพิงแก่ผู้อื่น ทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยสติปัญญาและการแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าในหลายๆเหตุการณ์ ต่อมา แกว่น แก่นกำจร สหายเก่าแก่ของสมภารกร่างตั้งแต่วัยเยาว์ เมื่อแกว่นกลายเป็นผู้ล้มเหลวในการดำเนินชีวิตจากเมืองหลวง แต่เขามีเพื่อนที่ช่วยปลอบใจ ให้ไปโทษระบบสังคม ระบบศักดินา แทนที่จะโทษตัวเอง ก็คือหนังสือปลุกระดม คอมมิวนิสต์ ทั้งหลายแหล่ ซึ่งทำให้เขายึดมั่นในอุดมการณ์ต่างขั้วที่เขาเองก็ไม่เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริง...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. สวรรค์ปิด

  สวรรค์ปิด

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. แควเถื่อน

  แควเถื่อน

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. ถล่มแหลมทองคำ

  ถล่มแหลมทองคำ

  Our Rating:
  Your Rating:
Page 3 of 5«12345»