Login | Register
Lost Password

A password will be emailed to you.

 

Reviews / บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

  1. ปัญญาเรณู 3 ตอน รูปูรูปี

    “ปัญญาเรณู 3 ตอน รูปู รูปี” ผลงานโกอินเตอร์สู่แดนภารตะจากผู้สร้าง “ปัญญาเรณู” กับเรื่องราวความม่วนซื่นในการเดินทางของ “น้ำขิง” และเพื่อนๆ จากแดนอีสานสู่เมืองพุทธคยาเพื่อสืบทอดศิล­ปะประจำชาติที่น่าประทับใจ ไปจนถึงความชุลมุนสุดหรรษาเมื่อต่างเกิดพล­ัดหลงกันขึ้นโดยไม่คาดคิด การเดินทางในเมืองที่แตกต่างทั้งภาษาและวั­ฒนธรรม กลุ่มเด็กๆ ได้เห็นวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมของอิน­เดียมากมาย ความรัก ความสามัคคี รวมถึงมิตรภาพในวัยเด็กที่ไม่มีการแบ่งชนช­ั้นวรรณะ ความประทับใจที่คุณจะสัมผัสได้ ร่วมผจญภัยไปกับพวกเขา จากแดนข้าวเหนียวสู่แคว้นโรตี 7 มีนา 56 ในโรงหนังนะจ๊ะ นายจ๋า

    Our Rating:
    Your Rating: