Login | Register
Lost Password

A password will be emailed to you.

 
Our Rating
Your Rating

เทพธิดาโรงงาน

เรื่องย่อ : อ้อยเป็นสาวชนบทที่เข้ามาทำงานในโรงงานทอผ้า อ้อยเป็นที่รักของเพื่อนๆ และได้รู้จักป้าจันทร์ ซึ่งเธอรักเหมือนแม่ รังสรรค์ผู้จัดการโรงงานหลงรักอ้อย รังสรรค์ให้อ้อยมาทำงานอยู่บนออฟฟิศ ป้าจันทร์ได้รับตำแหน่งเทพธิดาโรงงาน ป้าจันทร์เกิดป่วยเป็นวัณโรค แต่ทางโรงงานไม่ยอมรักษาและทอดทิ้ง อ้อยต้องพาไปอยู่ที่บ้านพักของเธอซึ่งรังสรรค์เป็นคนจัดหาให้ รังสรรค์ต้องการให้อ้อยเป็นตัวแทนไปประกวดเทพีฝ้ายที่ญี่ปุ่น อ้อยอยู่ดูแลป้าจันทร์จนกระทั้งป้าตาย อ้อยมางานในชุดเปื้อนเลือดของป้าจันทร์ อ้อยบอกกับทุกคนรู้ และบอกว่าจันทร์คือเทพธิดาที่ถูกหลอกใช้งานมา 20 ปี ส่วนตัวเธอเองขอสละสิทธิ์ไม่ไปญี่ปุ่น อ้อยลาออกจากงานกลับบ้านไปอยู่กับพ่อ

คำโปรย: เมื่อจารุณีเป็นฉันทนา

Reviewed by admin on 23 February 2013

Leave a Reply