Login | Register
Lost Password

A password will be emailed to you.

 
Our Rating
Your Rating

แม่ค้าตาหวาน

แม่ค้าตาหวาน (2524)
ข้อความบนใบปิด
ดาวไทย ร่วมกับ น.ส.พ.ตะวันสยาม
หนังบู๊ตลก แนวตลาด แม่ค้าก็มีสิทธิ์เป็นคุณนายได้นะคะ
แม่ค้าตาหวาน
ทูน หิรัญทรัพย์ สุพรรษา เนื่องภิรมย์
รอง เค้ามูลคดี ธิติมา สังขพิทักษ์
รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, บู๊ วิบูลย์นันท์, จันทนา ศิริผล,
พิภพ ภู่ภิญโญ, ฉัตร มงคลชัย, ชาติ ชโลธร,
สีละอ่อน, ป้าขวัญใจ
สราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ
รัศมี อำนวยการสร้าง
เป้า บทภาพยนตร์
เทอด ดาวไทย กำกับการแสดง


*ใบปิดวาดโดย นพ

Reviewed by admin on 24 November 2016

Leave a Reply